سالهای بحران
خاطرات ناصر خان ایلخانی قشقایی 
قالب وبلاگ

این کتاب به همت مردمان قشقایی برای حفظ و احیای ایلمان قشقایی در اختیار دوستداران قشقایی قرار می گیرد

 

[ دوشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 23:40 ] [ اویاق ]